U Ơi, Chim Trời Cũng Cần "Măm".

U ƠI, CHIM TRỜI CŨNG CẦN "MĂM".

14/07/2020 Nguồn: https://www.facebook.com/bichha.tran.94/posts/3401215903236125?__tn__=-R

Mẻ "má mì" gieo thử lần 2, bị chim cày cho tơi tả. Hai vc đứa cháu ra vườn đuổi chim, nghe lén bọn chúng "thì thầm" với nhau: "Cái lũ người ác thật, chỉ chọn thứ tốt để ăn. Mạ mì tốt, nó xua không cho ta ăn, thì ta phá cho mà biết". 

Chúng phá mất độ 1/3 diện tích trồng thử ở Đà lạt, có tức không cơ chứ?

Thôi thay vì làm chuồng nhốt chim, chúng tớ đang chuẩn bị làm chuồng lưới nhựa để nhốt "má mì". Sau khi có chuồng, cái bọn "chim chuột" đừng có mà hy vọng vào tán tỉnh vuốt ve các em má mì nữa nhé. Các em sẽ vẫn được gió trời mơn man, nắng trời sưởi ấm, và những giọt mưa tắm táp hàng ngày.

Kế hoạch xuống mạ cuối tháng này phải chậm lại một chút, để chờ làm xong "chuồng nhốt mạ", bà con nhé. 
"Có công mài đất, có ngày được xơi", mọi người ráng chờ thêm một chút.