BỮA ĂN SÁNG.

10/10/2018 Nguồn: https://www.facebook.com/bichha.tran.94/posts/2114907641866964?__xts__[0]=68.ARC5bZk_fe-QYh82IMjX8cOlq9ldPFhM5cXAFkavfjvzdB4QoWqL1IYTwPSr-rvLnUSXOeU7lN1WoarCdqmy96Bg2Y3_po-2_Lp0G9CUF6420i5T5e36unmP75OPfpJeZz0KhxNfhDt632Frsr0SggAYwoOWUP8CCA9iaP-H64i_3SRTCT1paw&__tn__=-R

https://www.facebook.com/webtokhoe/posts/739043739780613?__xts__[0]=68.ARBdWzCe9DJe0eHkdqKhe3F-XvyHfK3qW70qt5Tk10S-5STho0D6c4FIruBjmbp73mkXS4l3tM7ziGUF1o8ALh_dgBO6UjH-rey4mQ7s9SLYg7OgfDjGAhEgV6VB9neV3N2qUd3F3bUctLpd9A9ycTUpBLR2HmGOswbr3MiqmZ7IvcXVo9QZ&__tn__=-R 

Đúng vậy, bữa ăn sáng như bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đủ năng lượng và cải thiện sức khỏe, lại còn tiết kiệm được ối tiền so với ăn bún bò, phở....ở ngoài đường.

Nếu chỉ ăn trái cây hoặc ngô luộc, nên uống một đến hai thìa dầu dừa trước khi ăn, thì đường huyết sẽ ổn định. Nhớ là ăn ngô (bắp) nếp của Việt nam, tuyệt đối không ăn loại biến gen ngọt lừ nhé.

Và nhớ hãy cố ăn bữa sáng muộn đi 45 phút, và ăn bữa tối sớm lên 45 phút, để thu hẹp khoảng thời gian ăn trong ngày, nhằm giúp hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi nhiều hơn.