MÁ MÌ.

01/07/2000 Nguồn: https://www.facebook.com/bichha.tran.94/posts/3364741570216892?__tn__=-R

Mẻ "má mì" lần đầu tiên trồng thử nghiệm trên đất sạch Tầm xá, hứa hẹn thành công mỹ mãn. Độ 5 ngày nữa là thu hoạch được. Trồng trên đất sẽ lâu hơn trồng khay nước, điều đơn giản là nước không chứa tý dinh dưỡng nào, nên khi mạ chén gần hết dinh dưỡng từ "mẹ hạt", là phải thu ngay không dinh dưỡng trong mạ giảm rất nhanh.
Trồng trên đất, mạ sẽ được tiếp nguồn dinh dưỡng từ 2 người mẹ lận: Mẹ hạt và mẹ đất. Mạ tha hồ vui đùa với nắng, gió và mưa - nên chứa trong mình bao dưỡng chất quý báu.