Kết Quả Kiểm Soát Tiểu Đường Bằng Chế Độ Ăn Atkins Kết Hợp Với Uống Dầu Dừa.

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TIỂU ĐƯỜNG BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN ATKINS KẾT HỢP VỚI UỐNG DẦU DỪA.

25/01/2018 Nguồn: https://www.facebook.com/bichha.tran.94/posts/1788763184481413

 

Tuyệt vời. Mọi người vừa uống công thức tẩy sỏi, chẳng lẽ tôi lại reo hò?
Có 5 người tham gia nhóm kiểm soát tiểu đường, kết quả như sau: 
Một anh chàng máy hỏng (ấy là máy đo đường huyết). Kết quả đo của máy chàng luôn cao hơn máy của chúng tôi vài chục điểm. Chàng ta đã "lỡ uống" thuốc mới có 12 năm nay. Ngay từ ngày thứ hai, khi nhìn chỉ số, tôi đã cực kỳ nghi ngờ. Đến hôm nay, tôi "phán" là: em không bị tiểu đường, nặng nhất chỉ là "tiền tiểu đường". Khi ăn tối, tôi liền "phá lệ" cho ăn 80gr khoai lang luộc, vậy mà khi đo chỉ số cũng chỉ ở mức 6.9.

Bốn người còn lại, các chỉ số đều đã về mức bình thường. Chỉ một chị còn ở mức hơi cao là 7.8 sau khi ăn tối 2 tiếng.

Thành công một trăm phần trăm rồi.

Hoan hô chiến công oanh liệt trong việc kiểm soát đường huyết.