Hạn Chế Dùng Kháng Sinh Để Bảo Vệ Sức Khỏe, Bà Con Ơi.

HẠN CHẾ DÙNG KHÁNG SINH ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE, BÀ CON ƠI.

22/09/2017

 

Súc họng và rửa mũi bằng nước muối biển hoặc lá xô thơm (sage), sử dụng các thảo dưc như gng tươi, bạc hà, tỏi..., chỉ uống kháng sinh khi thật sự cần thiết.

http://vnreview.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/-/view_content/content/1744395/my-khuyen-cao-khong-dung-khang-sinh-tri-cac-benh-ho-hap