Kombucha Cafe - Nhem Nhem, Ai Thèm U Cho Vài Ngụm.

KOMBUCHA CAFE - NHEM NHEM, AI THÈM U CHO VÀI NGỤM.

09/07/2020 Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3387974657893583&set=a.1169361786421559&type=3&theater

Ngon, bà con ạ. Món đồ uống tuyệt vời cho những kẻ nghiện, không nghiện, hoặc không biết uống cafe. 

Kombucha cafe nâng toàn bộ những cái gì là tốt cho sức khỏe của cả cafe, và men tiêu hóa các loại. 

Thử làm đi, anh chị em ơi. Để "nhón" được mọi thứ tốt đẹp của dòng kombucha, từ nay U sẽ uống xen kẽ 3 loại kombucha trà xanh, vối và cafe: mỗi ngày một loại.