NƯỚC MẮM

22/09/2017

Khiếp quá, từ nay nhà tôi sẽ ngừng ăn nước mắm, mà chỉ dùng muối biển pha với mắm cá tự làm để chấm.

Rau quả nhiễm hóa chất thì còn rửa bằng nước pha giấm để tẩy, chứ nước mắm thì chịu.

Chẳng trách nước mắm Việt Nam không thể xuất khẩu được ra nước ngoài, mà chỉ toàn thấy nước mắm Thái Lan.

Phải xử thế nào để những công ty làm ăn kiểu này chấm dứt ngay việc "giết người không dao" lại.

https://www.facebook.com/duc.vo.5832/posts/1260512377297091?fref=nf