Sách Về Chữa Ung Thư Không Độc Hại

SÁCH VỀ CHỮA UNG THƯ KHÔNG ĐỘC HẠI

18/09/2017
Chiều qua đến công ty, chợt nhớ về quyển sách tôi vừa share từ FB Thanh Tran-Trong của tác giả Bill Henderson. Tôi vẫn nhớ là tôi đã đọc từ những năm 2010-2012, mà sao Trọng nói là mới xuất bản 2015. Bèn lục lọi bộ “sưu tầm” các quyển sách về chữa ung thư không độc hại mà tôi đã mua và đọc. À, thì ra là cùng tác giả, nhưng quyển xuất bản 2015 ông ta mời thêm đồng tác giả biên soạn lại. Quyển mới được dịch ra tiếng Việt và Thanh Trọng –Tràn đã chia sẻ cách đây mấy hôm.

Đây, bộ sựu tập sách về ung thư của tôi đây, ai cần thì tôi dịch hộ?

Mỗi người có một quan điểm, dựa trên những gì anh đã đọc và học từ tủ sách "vô biên" của thế giới. Quan điểm bao giờ cũng nên định hình từ tri thức, chứ không thể xuất phát từ sự thiếu hiếu biết, chỉ suy luận một cách không có cơ sở và nói, viết lung tung.

Nhiều người có thể không tán thành với quan điểm của tôi dựa trên sách, internet và tri thức và ta có thể tự do tranh luận. Nhưng đề nghị không ai phê phán bất lịch sự, chê bai là chúng tôi tuyên truyền những tư tưởng "lang băm không chính thức". Cái chính thức nhiều khi bảo thủ và chưa chắc đã đúng. Và các ý kiến, nghiên cứu mới không thể bị bỏ qua, nhất là khi đang có ngày càng nhiều sự thực chứng minh cho trường phái đó.

Để tự chứng tỏ mình, con người từng muốn chinh phục thiên nhiên, bằng cách tàn phá nó - thiên nhiên đã và đang trả lời bằng bão tố, phong ba, biến đổi khí hậu...

Tưởng rằng để khỏe mạnh hơn, con người đã và đang định biến đổi quy luật muôn đời và sự cân bằng của sự sống cơ thể. Và ta đang bị trả giá bằng chính sự tàn phá đó, với sự tràn lan của những căn bệnh hiểm nghèo ngày càng lan rộng.

Trách ai đây, nếu không phải là chính chúng ta phải tự trách mình?

Lại còn có sách dạy tập yoga và pilates nữa.

Chắc phải nghĩ đến việc lập tủ sách cộng đồng?

Những ai bị ung thư, hoặc gia đình có người ung thư, nên đọc cuốn này. Có rất nhiều kiến tức có ích để chiến đấu với căn bệnh thế kỷ.

Tôi đã đọc nguyên bản bằng tiếng Anh từ mấy năm trước, và thu nhận được rất nhiều thông tin bổ ích.

https://read.alezaa.com/?sid=20464&ref=docsach