Calcium, Magnesium, Vitamin D3 Và Vitamin K2.

CALCIUM, MAGNESIUM, VITAMIN D3 VÀ VITAMIN K2.

22/09/2017

Sau bài viết của tôi về bổ sung can xi thế nào để tốt nhất cho sức khỏe, có bạn nhờ tôi tìm giúp loại TPCN có đủ các thành phần giúp cơ thể hấp thụ can xin ở mức tốt nhất.

Tôi tìm được sản phẩm của hãng Life Extention, có đủ thành phần Can xi, magnesium, vitmain D3 và vitamin K2. Ai cần có thể tham khảo

http://www.vitaminlife.com/index/page/product/product_id/72368/product_name/Bone+Restore+with+Vitamin+K2