Cafe Lạnh (Cold Brew Cafe) - Đi Một Ngày Đàng, Học Một Sàng Khôn.

CAFE LẠNH (COLD BREW CAFE) - ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN.

17/06/2000 Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3326224850735231&set=a.1169361786421559&type=3&__tn__=-R

Sà vào quán cafe Anba ngoài đảo Hòn Thơm. Đặt cốc cafe pha lạnh không đường ít đá. Cực kỳ ngạc nhiên khi thấy một lát chanh trong cốc cafe. 

Uống thử, ngon quá bà con ạ. Cafe pha kiểu lạnh cực kỳ hợp với người mới bắt đầu uống cafe - đặc biệt là chị em phụ nữ. Mọi người thử cho lát chăng, lát cam, lát dứa..., xem ai hợp với vị nào hơn nhé.