Cây Cỏ Việt Nam.

CÂY CỎ VIỆT NAM.

25/03/2020 Nguồn: https://www.facebook.com/bichha.tran.94/posts/3115675228456862?__tn__=-R

Nước Việt nam ta xanh muôn ngàn cây lá khác nhau.
Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng tốt.
Miễn là chế biến càng đơn giản càng tuyệt vời, như các cụ ta vẫn làm ngày xưa.

Miễn là không trải qua quá trình chế biến công nghiệp.

Cũng vì lý do đó, U70 "bỏ của chạy về vườn", với hy vọng phục hồi nền nông nghiệp truyền thống, đem tới cho cộng đồng những sản phẩm tươi, sạch, ngon - và điều quan trọng là giữ được toàn bộ các chất dinh dưỡng mà MẸ THIÊN NHIÊN BAN TẶNG CHO LOÀI NGƯỜI.