Nhật Kí Tour Tạm Biệt Tiểu Đường 21.01.2018 - Phần 4: Xem Tên Lửa Phóng Ngược - Candida.

NHẬT KÍ TOUR TẠM BIỆT TIỂU ĐƯỜNG 21.01.2018 - PHẦN 4: XEM TÊN LỬA PHÓNG NGƯỢC - CANDIDA.


Trước khi xem các hình tên lửa phóng ..... ngược xuống. Mọi người hãy đọc kỹ mô tả quá trình chuẩn bị và kích hoạt bệ phóng như sau.

- Vừa thức dậy buổi sáng
- Vươn người
- Hứng 1 cốc nước sạch từ vòi và để lên bàn hoặc kệ
- Không uống, không ăn gì cả lúc này
- Nhổ nước bọt vào cốc. Nếu buổi sáng ít nước bọt, phải cố góp để đủ một lần nhổ
- Không được uống cốc nước đó
- Rồi quan sát hiện tượng

Thế là đồng loạt quân đoàn "Thải độc, Giảm cân, Tiểu đường) trong lần thực chiến tại Tiên Sa từ 21/1 - 28/1/2018 được dịp xem kỹ quá trình phóng "ngược"

Ngay lập tức khi tất cả đồng thanh hiệu lệnh "nhổ nước bọt vào cốc nước", các tia tên lửa lao thẳng từ đám nước bọt xuống đáy cốc. Khiếp thật, đó chính là tên lửa với tên là “Candida”. Trong đó anh Nam, chị Tuyết sở hữu dàn tên lửa thần khốc.