Chúng Có Cafe "Mật Ong", Khoe Sắp Lên Kệ.

CHÚNG CÓ CAFE "MẬT ONG", KHOE SẮP LÊN KỆ.

14/04/2020 Nguồn: https://www.facebook.com/bichha.tran.94/posts/3164993810191670?__tn__=-R

CHÚNG CÓ CAFE "MẬT ONG", KHOE SẮP LÊN KỆ.
CÒN U ĐÃ CHẠY TRƯỚC THƯỞNG THỨC LOẠI NGUYÊN QUẢ RỒI. Hôm nay, U vẩy chút xíu hạt tiêu đen vào để thử, uống cũng ngon, nhưng cafe cho ớt bột ngon hơn.

Đố ai biết cafe mật ong và cafe nguyên quả, loại nào ngon hơn? Tổ chức "bình bầu" đi, Truong Doan ui.

.

.

.